Spuitlicentie

Bij aankoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen dient u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.

Meststoffen

Organische mest

Van Overloop BV is tussenpersoon in het leveren van organische mest. Via enkele leveranciers kunnen wij rundvee-, varkens- en pluimveemest leveren, alsmede compost en champost. Onze vertegenwoordigers kunnen u adviseren en weten wat voor u de mogelijkheden zijn binnen de meststoffenwet. Desgewenst helpen zij u met het berekenen van uw vrije stikstof- en fosfaatruimte.

Vloeibare kunstmest

Vloeibare kunstmest is op het moderne akkerbouwbedrijf de manier om efficiënt met mineralen te werken. Toepassing kan tijdens het zaaien, door rijenbemesting of volvelds met de spuitmachine.

De verdeling en dosering van vloeibare meststoffen is exact uit te voeren. Er vindt geen verspilling plaats, u verbruikt precies datgene wat nodig is. Daarmee creëert u extra ruimte voor aanvoer van organische meststoffen.

Van Overloop BV kan het volledige pakket van de Powerline vloeibare meststoffen leveren. Meer informatie kunt u bij onze vertegenwoordigers krijgen.

Bladvoeding

Een plant heeft voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien. Niet altijd zijn deze voedingsstoffen in voldoende mate in de bodem aanwezig. Het toedienen van bladmeststoffen is dan van essentieel belang. Bij Van Overloop BV zijn vele soorten bladvoeding voor landbouw en fruitteelt te verkrijgen. Denk hierbij aan Bitterzout, Ureum, Mangaan, Magnesium en IJzer.