Spuitlicentie

Bij aankoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen dient u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.

Weersverwachting
Aardenburg
Meer weer in Aardenburg

Nummer  -  Uitgave

Nummer 01  -  19-01-2018
Nummer 02  -  27-02-2018
Nummer 03  -  12-03-2018
Nummer 04  -  06-04-2018
Nummer 05  -  20-04-2018
Nummer 06  -  26-04-2018
Nummer 07  -  30-04-2018
Nummer 08  -  08-05-2018
Nummer 09  -  16-05-2018
Nummer 10  -  25-05-2018
Nummer 11  -  04-06-2018
Nummer 12  -  11-06-2018
Nummer 13  -  26-06-2018
Nummer 14  -  04-07-2018
Nummer 15  -  23-07-2018
Nummer 16  -  15-08-2018
Nummer 17  -  03-09-2018
Wij wijzen u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit adviezen uit deze nieuwsbrieven voort kan komen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. Het zijn adviezen op basis waarvan u als ondernemer beslissingen kunt nemen of neemt en waarvoor u ook de verantwoording draagt. Wij adviseren u alvorens gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, steeds het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) goed te lezen.

 

Actuele toelatingen, wettelijke gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzing kunt u vinden op de website van het CTGB: www.ctgb.nl