Spuitlicentie

Bij aankoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen dient u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.

Weersverwachting
Aardenburg
Meer weer in Aardenburg

Nummer 1  -  10-02-2020
Nummer 2  -  28-02-2020
Nummer 3  -  05-03-2020
Nummer 4  -  26-03-2020
Nummer 5  -  09-04-2020
Nummer 6  -  20-04-2020
Nummer 7  -  30-04-2020
Nummer 8  -  08-05-2020
Nummer 9  -  15-05-2020
Nummer 10  -  18-05-2020
Nummer 11  -  25-05-2020
Nummer 12  -  04-06-2020
Nummer 13  -  17-06-2020
Nummer 14  -  19-06-2020
Nummer 15  -  25-06-2020
Nummer 16  -  09-07-2020
Nummer 17  -  14-07-2020
Nummer 18  -  27-07-2020
Nummer 19  -  03-08-2020
Nummer 20  -  07-08-2020
Nummer 21  -  10-09-2020
Nummer 22  -  02-10-2020
Nummer 23  -  10-11-2020
Nummer 01  -  13-01-2021
Nummer 02  -  22-02-2021
Nummer 03  -  26-02-2021
Wij wijzen u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit adviezen uit deze nieuwsbrieven voort kan komen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. Het zijn adviezen op basis waarvan u als ondernemer beslissingen kunt nemen of neemt en waarvoor u ook de verantwoording draagt. Wij adviseren u alvorens gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, steeds het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) goed te lezen.

Actuele toelatingen, wettelijke gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzing kunt u vinden op de website van het CTGB: www.ctgb.nl