Spuitlicentie

Bij aankoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen dient u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.

Weersverwachting
Aardenburg
Meer weer in Aardenburg

Nummer 01  -  13-01-2021
Nummer 02  -  22-02-2021
Nummer 03  -  26-02-2021
Nummer 04  -  12-03-2021
Nummer 05  -  29-03-2021
Nummer 06  -  02-04-2021
Nummer 07  -  12-04-2021
Nummer 08  -  22-04-2021
Nummer 09  -  03-05-2021
Nummer 10  -  10-05-2021
Nummer 11  -  17-05-2021
Nummer 12  -  25-05-2021
Nummer 13  -  07-06-2021
Wij wijzen u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit adviezen uit deze nieuwsbrieven voort kan komen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. Het zijn adviezen op basis waarvan u als ondernemer beslissingen kunt nemen of neemt en waarvoor u ook de verantwoording draagt. Wij adviseren u alvorens gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, steeds het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) goed te lezen.

Actuele toelatingen, wettelijke gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzing kunt u vinden op de website van het CTGB: www.ctgb.nl