Spuitlicentie

Bij aankoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen dient u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.

Nummer 01  -  17-01-2022
Nummer 02  -  10-02-2022
Nummer 03  -  21-02-2022
Nummer 04  -  02-03-2022
Nummer 05  -  17-03-2022
Nummer 06  -  22-03-2022
Nummer 07  -  28-03-2022
Nummer 08  -  08-04-2022
Nummer 09  -  20-04-2022
Nummer 10  -  26-04-2022
Nummer 11  -  04-05-2022
Nummer 12  -  05-05-2022
Nummer 13 -  12-05-2022
Nummer 14 -  23-05-2022
Nummer 15 -  31-05-2022
Nummer 16 -  14-06-2022
Nummer 17 -  27-06-2022
Nummer 18 -  05-07-2022
Nummer 19 -  18-07-2022
Nummer 20 -  25-07-2022

 

Wij wijzen u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit adviezen uit deze nieuwsbrieven voort kan komen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. Het zijn adviezen op basis waarvan u als ondernemer beslissingen kunt nemen of neemt en waarvoor u ook de verantwoording draagt. Wij adviseren u alvorens gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, steeds het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) goed te lezen.

Actuele toelatingen, wettelijke gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzing kunt u vinden op de website van het CTGB: www.ctgb.nl