Spuitlicentie

Bij aankoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen dient u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.

Weersverwachting
Aardenburg
Meer weer in Aardenburg

Nummer  -  Uitgave

Nummer 01  -  23-02-2017
Nummer 02  -  06-03-2017
Nummer 03  -  13-03-2017
Nummer 04  -  22-03-2017
Nummer 05  -  04-04-2017
Nummer 06  -  13-04-2017
Nummer 07  -  24-04-2017
Nummer 08  -  05-05-2017
Nummer 09  -  12-05-2017
Nummer 10  -  19-05-2017
Nummer 11  -  06-06-2017
Nummer 12  -  12-06-2017
Nummer 13  -  15-06-2017
Nummer 14  -  30-06-2017
Nummer 15  -  13-07-2017
Nummer 16  -  14-07-2017
Nummer 17  -  21-07-2017
Nummer 18  -  11-08-2017
Nummer 19  -  19-08-2017
Nummer 20  -  08-09-2017
Nummer 21  -  20-09-2017
Nummer 22  -  04-10-2017
Nummer 23  -  27-11-2017
Nummer 01  -  19-01-2018
Nummer 02  -  27-02-2018
Nummer 03  -  12-03-2018
Nummer 04  -  06-04-2018
Nummer 05  -  20-04-2018
Wij wijzen u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit adviezen uit deze nieuwsbrieven voort kan komen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. Het zijn adviezen op basis waarvan u als ondernemer beslissingen kunt nemen of neemt en waarvoor u ook de verantwoording draagt. Wij adviseren u alvorens gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, steeds het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) goed te lezen.

Actuele toelatingen, wettelijke gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzing kunt u vinden op de website van het CTGB: www.ctgb.nl